kacelaria adwokacka

Oferta

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami państwowymi, sporządzania opinii prawnych oraz umów.

 

Adwokat Katarzyna zemska oferuje pomoc prawną klientom z zakresu:

I. prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, obejmującą m.in.:

  • obronę w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym, obronę w postępowaniu karnym wykonawczym - w szczególności w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, odroczenie wykonania kary dozór elektroniczny.

II. prawa cywilnego, obejmującą m.in.:

  • powództwa o zapłatę, odszkodowanie, ustalenie, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy
  • prawo spadkowe - dziedziczenie ustawowe i testamentowe, roszczenie o zachowek i zapis, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
  • prawo rodzinne - rozwody, separacje, alimenty, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty między rodzicami a dziećmi
  • eksmisje, najem, własność lokali, zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe

III. prawa pracy, obejmującą m.in.:

  • dochodzenie zaległego wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, uchylenie kar porządkowych
  • ustalenie istnienia stosunku pracy

IX. prawa administracyjnego, obejmującą m.in.:

  • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.