Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem i zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego czasu trwania. Wynagrodzenie pobierane jest z góry, należy do niego doliczyć 23% podatku VAT